Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống lớp 3

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống lớp 3. Các bạn có thể xem online và tải file giáo án word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


GIÁO ÁN LỚP 3/1 TUẦN …… BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG BÀI 1: Chiếc vòng bạc I. MỤC TIÊU – Hiểu được tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chu đáo của Bác Hồ với các em nhỏ – Hiểu thế nào là giữ lời hứa (giữ chữ tín) Vì sao phải giữ lời hứa? Biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ đúng lời hứa và những hành vi không giữ đúng lời hứa. – Thực hiện những việc làm của bản thân, biết giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày II. CHUẨN BỊ: Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống lớp 3– Tranh