Sử dụng trình hướng dẫn sử dụng hàm trong excel

Nếu biết tên của hàm bạn muốn nhưng bạn lại không chắc chắn cách dựng hàm đó như thế nào, Sử dụng trình hướng dẫn sử dụng hàm trong excel.

Xem thêm nhiều bài hướng dẫn về excel

1- Bạn để ngay cell cần chèn công thức (hàm). Vào tab “Formulas“, chọn “Insert Function“. Một bảng hiện ra như sau:

su dung trinh huong dan ham trong excel

Tại ô “Search for a function”, bạn gõ tên hàm cần hướng dẫn vào và chọn “GO”. ví dụ mình gõ hàm sumif, phía bên dưới sẽ xuất hiện hàm sumif và chọn hàm mình cần chọn “OK”

su dung trinh huong dan ham trong excel

2- Tiếp theo, nhập tham đối của hàm trong hộp văn bản tương ứng của hàm. Khi bạn nhập từng hàm, Excel sẽ đánh giá hàm đó và hiển thị cho bạn kết quả, với kết quả cuối cùng ở dưới cùng. Nhấn OK khi bạn thực hiện xong và Excel sẽ nhập công thức cho bạn.