Giáo án đại số lớp 8 phương pháp mới cả năm

Mời các bạn tham khảo Giáo án đại số lớp 8 phương pháp mới cả năm. Các bạn có thể xem nội dung giáo án online và tải file giáo án định dạng word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


Tuần 1 Ngày soạn: 17/8/……. Ngày dạy: ……../8/……. CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Tiết 1: §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. Mục tiêu 1, Kiến thức – Nhớ được quy tắc nhân đơn thức với đa thức 2, Kĩ năng – Thực hiện được thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức – Biết suy luận từ những kiến thức cũ 3, Thái độ – Yêu thích môn học, cẩn thận chính xác. 4.Định hướng hình thành năng lực,phẩm chất -Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm -Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên – Bài tập tình huống. 2. Chuẩn bị của học sinh – Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..