Giáo án hình học lớp 8 phương pháp mới cả năm

Mời các bạn tham khảo Giáo án hình học lớp 8 phương pháp mới cả năm. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file giáo án word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


Chương I: TỨ GIÁC Tiết 1+2: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC I. Mục tiêu: Học sinh 1.Kiến thức: +Nhớ được tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, tính chất của các đường thẳng song song cách đều. +Nhớ được một số ứng dụng trong thực tế của các đường thẳng song song cách đều. 2.Kỹ năng: +Biết xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. +Biết vận dụng tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, tính chất của các đường thẳng song2 cách đều để giải một số dạng toán có liên quan. 3.Thái độ: + Nhiêm túc, tập trung, cẩn thận . 4.Năng lực và phẩm chất được hình thành và phát triển: +Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. + Pt năng lực tự chủ, tư duy, lô gic, hợp tác nhóm.