Giáo án sinh học lớp 6 phương pháp mới cả năm

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn Giáo án sinh học lớp 6 phương pháp mới cả năm. Các bạn có thể xem nội dung online và tải giáo án file word ở link bên dưới bài.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


MỞ ĐẦU SINH HỌC Bài 1, 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG; NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: – Phân biệt được vật sống và vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ một số đối tượng. – Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống : trao đổi chất, lớn lên, vận động, sinh sản, cảm ứng qua các ví dụ. – Nêu được các nhiệm vụ của Sinh học nói chung và của Thực vật nói riêng. 2. Kĩ năng: – Rèn kĩ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. – Rèn kĩ năng quan sát, tư duy, suy luận. – Rèn khả năng hoạt động nhóm, khai thác thông tin. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học. 4. Năng lực – Năng lực đọc hiểu và xử lí thông tin, năng lực vận dụng kiến thức – Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề – Năng lực tư duy sáng tạo II. Chuẩn bị bài học 1. Chuẩn bị của giáo viên: – Tranh ảnh, mẫu vật về một vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ 2.1 SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: – Hòn đá, một đồ vật, một cây xanh, tranh ảnh về động vật. III. Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động 1: Khởi động (3 phút) – Mục tiêu: Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được ngay…kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới. B1: GV yêu cầu HS môi nhóm nêu một số sinh vật gần gũi xung quanh cuộc sống của các em? HS: Cây bàng, con gà, con lợn, con trâu, cây lúa….. B2: GV: Em hãy cho biết những sinh vật trên có tác động như thế nào tới cuộc sống của chugns ta? HS: Giúp ích cho cuộc sống của con người. B3: GV: Vậy sinh vật có hại cho con người không? HS: Có thể trả lời đúng hoặc sai. B4: Những vấn đề trên là 1 phần của nội dung “nhiệm vụ của sinh học” chúng ta sẽ nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn trong bài học hôm nay.