Cài đặt và kích hoạt Office 2019 MIỄN PHÍ hợp pháp

Hiện tại Microsoft đã phát hành bản Office 2019 chính thức và nó chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows 10, nếu máy tính bạn không thể update lên win 10 bạn phải sử dụng bản Office 2016 để thay thế.

Tải bản cài đặt office 2019 từ Microsoft

Nếu bạn có đăng ký Office 365 thì Office của bạn sẽ tự động được nâng cấp lên phiên bản mới nhất mà không phải làm gì cả. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng Office 2016 hoặc các phiên bản cũ hơn, để đảm bảo rằng Office 2019 sẽ hoạt động bình thường, bạn nên gỡ cài đặt hoàn toàn và cài đặt mới. Nếu bạn chưa có Office 2019, chỉ cần truy cập vào đây để nhận liên kết tải xuống chính thức từ trang chủ của Microsoft. Bạn chú ý chọn phiên bản phù hợp.

Cài đặt Office 2019 không product key

Sau khi quá trình download hoàn tất, bạn sẽ được 1 tập cài đặt, bạn chạy file setup để tiến hành cài chương trình office.

setup office 2019

Một cửa sổ cảnh báo UAC 

Quá trình cài đặt tiến hành, mất khoảng thời gian để quá trình cài đặt hoàn tất.

Bạn bỏ qua “Điền khóa sản phẩm” bằng cách click dấu x

Bạn sẽ sử dụng được các sản phẩm của office 2019 trial 7 ngày.

Kích hoạt Office 2019 bằng mã bản quyền KMS hợp pháp

Bước 1: Mở CMD ở quyền admin, bạn không biết mở xem bài viết này

Bước 2: bạn gõ lệnh sau để mở thư mục cài đặt bản office

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Trong trường hợp này, bản office được cài trong đường dẫn “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16” or “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”. 

Bước 3: Chuyển đổi giấy phép, bước này cần thiết khi bạn cài đặt bản download từ Microsoft, nếu bạn cài từ file ISO thì bước này có thể bỏ qua. Bạn gõ vào cmd dòng lệnh sau.

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Bước 4: Activate Office bằng KMS client key

Máy tính bạn phải được kết nối Internet. Chạy các lệnh sau trên cmd

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /act

Trên cửa sổ lệnh cmd, bạn sẽ nhận được các thông tin tương tự sau:

C:\Windows\system32>cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16 
 The system cannot find the path specified. 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x" 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ppd.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ppd.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ul-oob.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ul-oob.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ul.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ul.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-pl.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-pl.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ppd.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ppd.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ul-oob.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ul-oob.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ul-phn.xrm-ms" 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ul-phn.xrm-ms 
 Office license installed successfully. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /setprt:1688 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Successfully applied setting. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Successfully applied setting. 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /act 
 Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812 
 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 ---Processing-------------------------- 
 Installed product key detected - attempting to activate the following product: 
 SKU ID: 85dd8b5f-eaa4-4af3-a628-cce9e77c9a03 
 LICENSE NAME: Office 19, Office19ProPlus2019VL_KMS_Client_AE edition 
 LICENSE DESCRIPTION: Office 19, VOLUME_KMSCLIENT channel 
 Last 5 characters of installed product key: 6MWKP 
 
 ---Exiting----------------------------- 
 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>

Hoàn tất kích hoạt office 2019 hoàn tất.

Tham khảo: msguides.com