Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 theo phương pháp mới, cả năm

Mời các bạn tham khảo Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 theo phương pháp mới, cả năm. Bạn có thể xem nội dung online và tải file giáo án định dạng word ở link cuối bài.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


BÀI 1. SỐNG GIẢN DỊ I. Mức độ cần đạt 1. Kiến thức: – Hiểu được thế nào là sống giản dị. – Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị . – Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô trương hình thức; với luộm thuộm, cẩu thả. – Hiểu được ý nghĩa của sống giản dị. 2. Kĩ năng: Biết thực hiện giản dị trong cuộc sống. 3. Thái độ: Qúi trọng lối sống giản dị; không đồng tình với lối sống xa hoa, phô trương hình thức. 4. Hình thành năng lực cho HS: Thể hiện năng lực giải quyết vấn đề của bản thân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1. Giáo viên: Sgk, sgv , tư liệu tham khảo, tranh ảnh, giáo án và đồ dùng dạy học. 2. Học sinh: HS đọc tìm hiểu bài và đồ dùng học tập.