Hướng dẫn sử dụng SMAS – Chương trình quản lý giáo dục

Hiện tại các trường đang sử dụng hệ thống quản lý giáo dục SMAS để làm học bạ điện tử. Sau đây, giaoan.link chia sẻ cùng thầy cô tài liệu Hướng dẫn sử dụng SMAS – Chương trình quản lý giáo dục. Các bạn xem nội dung online và tải file ở link bên dưới.


XEM GIÁO ÁN ONLINE