Sử dụng hệ thống quản lý nhà trường smas cho giáo viên bộ môn

Sau đây là một bài hướng dẫn thầy cô Sử dụng hệ thống quản lý nhà trường smas cho giáo viên bộ môn.

Bước 1: truy cập địa chỉ http://smas.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản được nhà trường cấp.

he thong quan li nha truong smas

Đăng nhập hệ thống

Thầy cô bộ môn chú ý các phần: Sổ ghi nhận xét, Sổ đánh giá học sinh, tổng hợp đánh giá.

Bước 2: Vào mục cần đánh giá, ở đây mình ví dụ sẽ vào mục “Sổ đánh giá học sinh

Trong phần này, thầy cô chú ý chọn lớp, chọn học kì, ví dụ chọn lớp 1A

Đây là danh sách lớp được giáo viên chủ nhiệm cập nhật sẵn, bạn chỉ điền thêm thông tin cần cập nhật của môn mình phụ trách và click vào nút “Lưu“.

Bạn có thể xuất file excel và lưu về máy tính để dễ thao tác và sau đó bạn nhập trở lại.

Xuất file excel: Vào mục nhập/xuất

Sẽ có 1 bản hiện ra, bạn chọn theo ý bạn.

Click nút Xuất Excel, một file danh sách lớp sẽ được tải xuống.

Nhập File: Khi bạn đã cập nhật nội dung trên file excel hoàn tất, lưu lại. Click nút “Nhập từ Excel”

Một cửa sổ hiện ra

Bạn click nút “Chọn file” để chỉ đường dẫn đến file excel, sau đó nhấn nút Import để đưa dữ liệu lên hệ thống.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành một khâu cập nhật, các mục khác bạn vẫn làm tương tự.

Chúc các bạn thành công.