Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống lớp 5

Giaoan.link chia sẻ Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống lớp 5. Mời các bạn xem nội dung online và tải file word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


I. MỤC TIÊU – Nhận thức đượctình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng – Biết thể hiện tình yêu thương em nhỏ bằng hành động thiết thực – Hình thành, nồi dưỡng phẩm chất nhân ái, khoan dung với các em nhỏ, với mọi người II. CHUẨN BỊ: Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống Bảng phụ kẻ mẫu ( TL tr/8)