Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 1

Giaoan.link chia sẻ đến bạn đọc biểu mẫu Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 2020-2021. Các bạn xem nội dung online và tải file word ở link bên dưới bài viết nhé.


XEM BIỂU MẪU ONLINE


PHÒNG GD&ĐT ……………. TRƯỜNG TH………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày ….. tháng ……. năm 2020 BIÊN BẢN DỰ KIẾN CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Hôm nay, lúc 7giờ30’, ngày 12/02/2020 , tại Trường TH&THCS Cao Dương Chúng tôi gồm có: I. Lãnh đạo nhà trường: 1. Ông: …………… – Chức vụ: Hiệu Trưởng chủ tịch Hội đồng 2. Ông: ………….. – Chức vụ: P.Hiệu trưởng PCT HĐ II. Các thành viên nhà trường gồm: 1. …………………………………….. 2. …………………………………….. 3. …………………………………….. 4. …………………………………….. 5. …………………………………….. 6. …………………………………….. Thư kí: …………………………………….. Chúng tôi thống nhất lựa chọn bộ SGK phù hợp với địa phương như sau: III. Nhận xét về những điểm mới