Đếm ngược tự động chuyển link ngoài wordpress

Hôm nay, giaoan.link sẽ hướng dẫn các bạn tạo tiện ích đếm ngược tự động chuyển link ngoài wordpress (đối với những website sử dụng mã nguồn WP).

Ưu điểm của việc sử dụng tiện ích đếm ngược để chuyển ra link bên ngoài: Đối với các website chia sẻ tài liệu (download) thì việc thoát trang là khá nhanh. Đôi khi bạn đọc tìm kiếm tài liệu trên google và sau đó truy cập trang web và nhấp vào tải tài liệu chỉ mất rất ngắn thời gian. Việc này đồng nghĩa với tỉ lệ thoát trang khá cao, sẽ gây ảnh hưởng đến website của bạn. Việc tạo bộ đếm ngược tự động chuyển ra link tải tài liệu sẽ nâng thời gian ở lại trang web của bạn cao hơn. Thời gian chờ đếm ngược bạn có thể cài đặt. Tuy nhiên, bạn nên để khoảng 15-20s thôi nhé, để dài sẽ gây khó chịu cho người sử dụng.

Thực hiện: bao gồm các bước sau

Bước 1: Bạn cài đặt plugin Better WordPress External Links. Khi bạn tìm trên kho plugin wp sẽ có plugin này, cài đặt sẽ báo có thể không tương thích với wp của bạn (vì lâu không cập nhật). Bạn đừng lo, nó hoàn toàn hoạt động tốt với wp mới nhất hiện nay là 5.3

Bước 2: Cấu hình plugin này như hình sau

Bạn cần chú ý vị trí khoanh màu đỏ, phải cấu hình giống thế. Bạn chỉ thay đổi url giaoan.link thành tên miền của bạn.

Bước 3: Bạn mở một chương trình viết code như notebad và paste đoạn code sau vào, save lại thành file tên “page-redirect-to.php“. 

<?php
// get the redirection url from GET variable
$redirect_to = !empty($_GET['url'])
 ? trim(strip_tags(stripslashes($_GET['url'])))
 : '';
 
$wait_time  = 20000; // thời gian tự động chuyển hướng (tính bằng millisecond - ở đây là 30000 ml = 30s).
$wait_seconds = $wait_time / 1000;
 
add_action('wp_head', 'redirect_to_no_index', 99);
function redirect_to_no_index()
{
?>
  <!-- tắt index trang này -->
 <meta name="robots" content="noindex, follow">

<?php
}
 
add_action('wp_head', 'redirect_to_external_link');

function redirect_to_external_link()
{
  global $redirect_to, $wait_seconds, $wait_time;
  
  if (empty($redirect_to) || empty($wait_time)) {
  return;
  }
  ?>

  <script>var redirect = window.setTimeout(function(){window.location.href='<?php esc_html_e($redirect_to); ?>'},<?php echo $wait_time; ?>);</script>
  <noscript><meta http-equiv="refresh" content="<?php echo $wait_seconds; ?>;url=<?php esc_attr_e($redirect_to); ?>">></noscript>
 
 <?php
}
 
get_header(); //hiện thị header 
?> 

 <div id="redirect-page-content" style="width: 100%; background:#fff; height: 50%; margin: 0px 0px 0px 0px; text-align: center; font-size: 18px;">
    <div class="redirect-message">
    <?php if (!empty($redirect_to)) {
    //echo '<p style="font-size: 95%;margin: 8px !important; color: #191919;">BẠN ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN TRANG TẢI FILE</p>';
    //printf(__('<strong style="margin: 8px !important;">%s</strong>'),esc_html($redirect_to));
    ?>
     <p style="font-size: 90%;margin: 8px 0px 15px 0px !important;color: #f50c0c;"><strong>TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐẾN TRANG TẢI FILE SAU <span style="color: #2fad16" id="timer"></span> GIÂY </strong></p> 
    
     <?php
    } else {
    _e('Link chuyển hướng bị lỗi');
    }
    ?>
    </div>
 </div>
<script>
document.getElementById('timer').innerHTML = <?php echo $wait_seconds;?>;
var timer = <?php echo $wait_seconds;?>;
var interval = setInterval(function() {
  var seconds = timer;
  if (seconds > 0) {
  --seconds; 
  document.getElementById('timer').innerHTML = seconds + "";
  timer = seconds;
  }
  else {
 
  }
 
 }, 1000);
</script>

<?php 
 get_footer(); //hiện thị footer
?>

Bước 4: Bạn tải file vừa tạo lên folder theme bạn đang sử dụng. Thường có đường dẫn như “wp-content/themes/tên_theme_sử_dụng”


Xem video hướng dẫn: