Tắt phần mềm chạy ngầm trên windows 10 – turnoff background apps windows 10

Tắt các phần mềm chạy ngầm trên windows 10 (turnoff background apps windows 10) sẽ giúp cho quá trình khởi động của windows 10 sẽ nhanh hơn, trong quá trình sử dụng đỡ tốn tài nguyên. Sau đây mời bạn tham khảo các bước tiến hành.

|| Xem thêm kiến thức máy tính

Bước 1: vào Settings

Trong mục này, bạn gõ vào ô tìm cụm từ “Background apps” để đến cửa sổ quản lý các phần mềm chạy nền.

windows settings

Bước 2: vào tắt các app chạy ngầm

Chúng ta vào mục Background apps để tắt toàn bộ app chạy ngầm hoặc tắt từng app riêng lẽ.

turnoff background apps

Chúc bạn thành công!