SGK Toán lớp 1 mới – Cùng học để phát triển năng lực

Trong năm học 2020-2021 sẽ có sự thay đổi sgk của khối lớp 1. Theo mình biết hiện tại có một số bộ sách giáo khoa mới của nhiều tác giả đã được phê duyệt. Tuy nhiên mỗi nơi có thể tự lựa chọn bộ sách cho riêng từng tỉnh. Sau đây là SGK Toán lớp 1 mới tập 2- Cùng học để phát triển năng lực. Các bạn xem online và tải file pdf ở link bên dưới.


XEM SGK TOÁN LỚP 1 MỚI ONLINE