Tiểu sử anh hùng Trần Đại Nghĩa

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Tiểu sử anh hùng Trần Đại Nghĩa. Mời các bạn tham khảo.

Sơ lược tiểu sử

Trần Đai Nghĩa ( 1913 – 1997 ) Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ. Ông sinh ngày 13/09/1913 tại thị xã Vĩnh Long, miền Tây Nam bộ. Ông đã có nhiều sáng kiến trong nền Quân giới góp phần trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Ông được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động và tặng thưởng Huy chương Hồ Chí Minh . Ông mất ngày 9 tháng 8 năm 1997.

Tóm tắt tiểu sử anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Tên thật của Trần Đại Nghĩa là Phạm Quang Lễ. Ông sinh ngày 13/09/1913 tại thị xã Vĩnh Long, miền Tây Nam bộ trong một gia đình có cha làm giáo viên tiểu học. Ngay từ bé, ông đã ham thích tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên, thiên văn. Năm 1937, Ông đã thi đỗ vào trường Quốc gia Cầu đường Paris và được học bổng lên tới 1.200 franc mỗi tháng. Ngoài việc học ở trường Cầu đường, anh cũng nghe giảng ở các đại học danh tiếng khác như Trường tổng hợp Sorbonne, Đại học Mỏ, Đại học Báck khoa, Đại học điện và Học viện kỹ thuật Hàng không và lần lượt thi đậu các bằng Cử nhân khoa học, kỹ sư cầu đường, kỹ sư điện, kỹ sư hàng không.

Ngày 10 tháng 9 năm 1946 ông được gặp Bác Hồ tại nước ngoài và Bác Hồ đã vận động ông về nước giúp dân. Ngày 5/ 12/ 1946 ông được Bác Hồ chỉ định làm Cục trưởng Cục quân giới và cũng từ đó Bác đã đặt tên cho ông là Trần Đại Nghĩa

Là kĩ sư cầu cống, kĩ sư điện học, kĩ sư ngành sản xuất phi cơ, Ông đã có những thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng ngành quân giới Việt Nam và đã góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho ngành công nghiệp nước nhà. Nhờ tinh thần triệt để đường lối “ vừa đánh giặc, vừa sản xuất ” của Đảng và Chính phủ, nhờ tinh thần trách nhiệm rất cao và nhờ vào lòng tin tưởng khả năng vô tận của giai cấp công nhân Việt Nam, Ông đã áp dụng phù hợp kinh nghiệm học hỏi chuyên môn ở bên ngoài vào hoàn cảnh thực tế của nước ta và khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo ngành quân giới giải quyết có hiệu quả những nhu cầu về vũ khí cho quân đội. Là người giàu lòng yêu nước, có tác phong dân chủ, cần kiệm liêm chính, có tinh thần học tập, cầu tiến bộ, Ông đã chế tạo thành công súng ba-dô-ca, SKZ, bom bay diệt xe tăng… Ngày 20/11/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 110/SL, phong quân hàm Thiếu tướng cho ông Trần Đại Nghĩa. Năm 1949, Ông được giao thêm nhiệm vụ mới Cục trưởng Cục Pháo binh.

Ngày 20 tháng 5 năm 1975 Chính phủ thành lập Viện Khoa học Việt Nam ông được bầu làm Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam . Ông được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, được tuyên dương tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất ( năm 1952 ). Ngày 10 tháng 8 năm 1952, Trần Đại Nghĩa được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động . Năm 1975 ông được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Hồ Chí Minh . Ông mất lúc 16 giờ ngày 9 tháng 8 năm 1997.