Định dạng đúng chuẩn trong văn bản hành chính

Việc gõ văn bản và định dạng trong MS Word thì chắc hẳn rất dễ đối với hầu hết các bạn. Tuy nhiên việc định dạng đúng chuẩn trong văn bản hành chính thì không phải người nào cũng nắm rõ. Sau đây, giaoan.link chia sẻ Quy định về thể thức trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020, mời các bạn tham khảo.

1. Hướng dẫn căn lề chuẩn văn bản hành chính

Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm).

Kiểu trình bày: Theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng.

Theo đó, nguyên tắc căn lề chuẩn theo Nghị định 30 được quy định tại Phụ lục I như sau:

Lề trên: cách mép trên từ 2 – 2,5 cm;

Lề dưới: cách mép dưới từ 2 – 2,5 cm;

Lề trái: cách mép trái từ 3 – 3,5 cm;

Lề phải: cách mép phải từ 1,5 – 2 cm.

canh le chuan van ban hanh chinh

2. Chọn phông chữ và cỡ chữ sao cho đúng?

Phông chữ: Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen.

Cỡ chữ và kiểu chữ: Theo quy định cụ thể cho từng yếu tố thể thức.