Mẫu Báo cáo thành tích theo Chỉ thị 05-CT/TW

Giaoan.link chia sẻ đến bạn đọc mẫu báo cáo thành tích theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gồm tổng cộng 2 mẫu báo cáo, bạn có thể xem online và tải file word ở link bên dưới bài viết.


XEM MẪU BÁO CÁO ONLINE


BÁO CÁO THÀNH TÍCH Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn ……….. Thực hiện Kế hoạch……….ngày………….của huyện ủy …………… về việc kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết ……năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Quy Kỳ, chi bộ Tiểu học báo cáo kết quả thực hiện việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn ……………. như sau: