Tối ưu hóa cài đặt pin laptop

Trên windows 10 có cả một trình cài đặt pin (power options) để có thể kéo dài thời gian sử dụng pin trên laptop. Mời các bạn xem video để thực hiện Tối ưu hóa cài đặt pin laptop nhé.