Tránh mất dữ liệu khi trình chiếu Powerpoint

Trong bài này, mời các bạn xem video hướng dẫn để tránh mất dữ liệu khi trình chiếu PowerPoint . Dữ liệu ở đây gồm file audio, video được chèn trên slide PowerPoint.

Video hướng dẫn embed video, audio vào pptx