Hướng dẫn tạo form google sheet thu thập thông tin

Google sheet hay còn gọi là google bản tính, giống như MS Excel của Microsoft. Google sheet là một dịch vụ online chạy trên hệ thống đám mây của google. Điều thú vị của google sheet là cho chúng ta tạo form google sheet thu thập thông tin online. Bạn có thể sử dụng để khảo sát ý kiến, bán hàng… Tất cả thông tin sẽ lưu lại file excel online và bạn hoàn toàn có thể tải file dưới định dạng excel để chỉnh sửa.

Xem các thủ thuật vi tính khác:

Sau đây là video tạo form google sheet thu thập thông tin, mời bạn xem.