MS Word In nhiều trang trên 1 trang giấy A4 | Print pages on 1 sheet

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần dàn trang để in nhiều trang trên 1 trang giấy A4 để tiết kiệm giấy. MS Word đã có chức năng print page on 1 sheet để thực hiện việc đó. 

Để thực hiện, bạn mở file tài liệu word, vào mục File/Print. Tiếp theo chọn một loại tương ứng. Bạn có thể in 1 trang trên 1 sheet, 2 trang trên 1 sheet,…16 trang trên 1 sheet.

Mời các bạn xem video thực hiện cụ thể: