Lưu trữ và trình chiếu powerpoint online ở đâu tốt nhất

Như trong phần tiêu đề bài viết, sau đây là một số nội dung mình thực hiện để cùng các bạn xem khi lưu trữ và trình chiếu powerpoint online trên dịch vụ của Onedrive và Google Drive thì đâu là tối ưu.

  • One drive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Microsoft, dung lượng miễn phí 5 GB.
  • Drive Google là dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Google, dung lượng miễn phí 15 GB.

|| Học powerpoint

Theo video thực hiện sau thì riêng việc lưu trữ, trình chiếu file PowerPoint online, embed vào website thì thế mạnh thuộc về OneDrive. Mời các bạn xem video sẽ rõ.