Vật lí 12 Lý thuyết và bài tập Dao động điện từ

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn tài liệu Vật lí 12 Lý thuyết và bài tập Dao động điện từ. Phần 1 là tóm tắt lý thuyết dao động điện từ, phần 2 là bài tập trắc nghiệm có đáp án. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file ở link bên dưới.


XEM BÀI TẬP ONLINE