Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Vừa qua Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập.  Mời các bạn đọc nội dung online và tải file pdf ở link bên dưới bài viết.


XEM THÔNG TƯ ONLINE