Chèn công thức toán học chiều dọc trên word 365

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn các bước Chèn công thức toán học chiều dọc trên word 365, word 2016.

Bạn vào tab “Insert”, chọn “Object”, Chọn tiếp “Microsoft Equation 3.0”

Lúc này một hộp thoại Object Equation hiển thị để các bạn viết công thức.

|| Học thêm các thủ thuật hay

Các bạn xem video ngắn sau để dễ dàng thực hiện nhé.