Phân phối chương trình môn vật lý 8 năm học 2020-2021 Đã điều chỉnh

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Phân phối chương trình môn vật lý 8 năm học 2020-2021 Đã điều chỉnh, ban hành kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Các bạn xem online và tải file word ở link bên dưới.


XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 8 NĂM HỌC 2020-2021 ONLINE