Mạch điện tắt mở đèn sử dụng quang điện LDR và Opamp LM358

Sau đây giaoan.link chia sẻ cùng bạn một mạch điện tử nhỏ gọn, Mạch điện tắt mở đèn sử dụng quang điện LDR và Opamp LM358. 

mach on-off den dung quang dien tro va opamp

Mạch điện ở trên xây dựng trên nền tảng của mạch so sánh dùng opamp Lm358. Chúng ta biết rằng ở LM358 Vout sẽ ở mức cao (1) khi “Vin+” > “Vin-“. Ở mạch trên ta sử dụng RV1 để lấy Vref cho “Vin+”, còn pin “Vin-” ta đấu nối với một cầu chia điện thế được tạo bởi R1 và LDR1. Khi ánh sáng chiếu vào LDR thay đổi thì điện trở của LDR1 cũng thay đổi theo (bạn xem thêm nguyên tắc hoạt động của LDR), lúc này “Vin-” cũng thay đổi. Khi điều kiện “Vin+” > “Vin-” được thỏa mãn thì Vout sẽ ở mức cao, transistor Q1 dẫn, relay RL1 đóng, đèn sáng lên. Quy trình sẽ đảo ngược lại khi “Vin+” < “Vin-“.