Thông tư 37/22/TT-BGDĐT Sử dụng thư điện tử, cổng thông tin điện tử

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn Thông tư 37/22/TT-BGDĐT – Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các bạn xem nội dung online và tải file pdf ở link bên dưới bài viết nhé.

| |

XEM Thông tư 37/22/TT-BGDĐT ONLINE