Bộ hình ảnh Sách toán lớp 1 Bài 3 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Sách kết nối tri thức với cuộc sống

Giaoan.link chia sẻ đến quý thầy cô Bộ hình ảnh Sách toán lớp 1 Bài 3 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn có thể tải toàn bộ ảnh của bài 2 ở link cuối bài viết dạng file nén rar.

Đây là một hình ảnh trong bộ các hình được nén file rar.

nguồn: nxbgd.vn