Hướng dẫn tạm tắt chương trình diệt Virus trên Windows 10 Security

Giaoan.link Hướng dẫn bạn tạm tắt chương trình diệt Virus trên Windows 10 Security.

Có những lúc bạn cài phần mềm, active một phần mềm nào đó mà cần đòi hỏi tạm tắt chương trình diệt virus để thực hiện thì bạn xem video sau nhé.

Ps: bạn cần biết chắc rủi ro khi tắt windows security, nguồn phần mềm mà bạn định cài vào máy khi bỏ qua tường bảo vệ này.

||Xem thêm các kiến thức vi tính khác