Học nhanh công thức chu vi, diện tích các hình

Đây là một cách học nhanh các công thức tính chu vi và diện tích các hình như: tính chu vi hình thang, hình tam giác… Qua những câu thơ dí dỏm.

1. Bài thơ tính chu vi hình chữ nhật

“Chu vi chữ nhật bạn ơi!

Tổng dài và rộng nhân đôi – dễ làm”.

2. Bài thơ tính chu vi hình vuông

“Hình vuông – muốn biết chu vi

Một cạnh nhân 4, có gì khó đâu!”

3. Bài thơ tính diện tích hình chữ nhật

“Diện tích chữ nhật đây rồi:

Lấy dài nhân rộng điểm mười nở hoa!”

4. Bài thơ tính diện tích hình vuông

“Muốn tính diện tích hình vuông

Lấy cạnh nhân cạnh bình thường là xong”.

5. Bài thơ tính diện tích hình bình hành

“Diện tích của hình bình hành

Chiều dài nhân đáy – tính nhanh lên nào!”

6. Bài thơ tính diện tích hình thoi

“Diện tích của một hình thoi

Tích hai đường chéo chia đôi, rõ ràng”.

7. Bài thơ tính diện tích hình tam giác

“Diện tích tam giác dễ thôi

Chiều cao nhân đáy chia đôi, ra liền”.

8. Bài thơ tính diện tích Tam giác vuông

“Tam giác hai cạnh góc vuông

Bình tĩnh chớ có cuống cuồng mà sai

Cạnh, cạnh nhân nhau, chia hai

Là ra diện tích làm bài nhanh lên”.

9. Bài thơ tính diện tích hình thang

“Muốn tính diện tích hình thang

Đáy dài, đáy ngắn ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nữa thế nào cũng ra”.

10. Thơ tính Chu vi hình tròn

“Muốn tính chu vi hình tròn

Ba phẩy mười bốn ta luôn có rồi

Đem nhân đường kính bạn ơi

Thầy cô, bè bạn sẽ liền ngợi khen”.

11. Thơ tính Diện tích hình tròn

“Hình tròn diện tích khó chi

Tích hai bán kính nhân Pi đó mà”.

12. Thơ tính Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

“Muốn tính diện tích xung quanh,

Hình hộp chữ nhật ta nhanh lên nào:

Chu vi đáy nhân với chiều cao,

Chỉ trong chốc lát thở phào, xong ngay”.

13. Thơ tính Thể tích hình hộp chữ nhật

“Thể tích hình hộp tính sao?

Diện tích đáy nhân với chiều cao – khó gì!”

14. Thơ tính Thể tích hình lập phương

“Thể tích một hình lập phương?

Ta tính bình thường: ba cạnh nhân nhau”.

Sưu tầm