Các thiết đặt cần thiết cho việc soạn thảo văn bản Word

Giaoan.link viết bài này vì nhận thấy nhiều bạn khi soạn thảo văn bản, bài giảng trên Word không thực hiện trước và hậu quả là khi in tài liệu mọi định dạng ban đầu bị phá vỡ. Các thiết đặt cần thiết cho việc soạn thảo văn bản Word:

Bước 1: Mở word và tạo một document mới ( dễ rồi đúng không )

Bước 2: Quan trọng, bạn cần thiết đặt Size giấy (A4, letter…)

Bước 3: Thiết đặt lề Trên, dưới, trái, phải …

Bước 4: Chọn font chữ, size chữ chủ đạo. Dĩ nhiên việc format lại các tiêu đề là điều tất nhiên.

Bước 5: Bạn nên save lại và đặt tên.

Bạn xem video để dễ dàng hơn nhé: