Tài liệu bồi dưỡng Mô-đun 2 môn Âm nhạc

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô-đun 2.8 môn Âm nhạc năm 2020 – Sử dụng phương pháp dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Các bạn có thể xem online và tải file pdf ở link cuối bài viết.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu liên quan dưới đây:


XEM MÔ-ĐUN 2 ÂM NHẠC ONLINE