Tài liệu bồi dưỡng Mô-đun 2 Môn khoa học năm 2020

Giaoan.link chia sẻ tiếp đến Quý thầy cô Tài liệu bồi dưỡng Mô-đun 2.5 Môn khoa học năm 2020 – Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file pdf ở link cuối bài viết.


XEM MÔ-ĐUN 2 MÔN KHOA HỌC ONLINE