Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

Giaoan.link giới thiệu đến các bạn Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Sau đây là toàn văn công văn, bạn có thể xem online và tải file pdf, phụ lục kèm theo ở bên dưới bài viết:

Phụ lục gồm: 

  1. Mẫu kế hoạch dạy học môn học của tổ (word)
  2. Mẫu kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục (word)
  3. Mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên (word)
  4. Mẫu kế hoạch bài dạy (word)

XEM CÔNG VĂN 5512 ONLINE