Mẫu minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên 2021

Giaoan.link chia sẻ đến Quý thầy cô tài liệu về các Mẫu Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên 2021. Các bạn có thể xem online hoặc tải file word đính kèm bên dưới bài viết.

Mẫu minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên là các ví dụ về minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên Tiểu học, THCS, THPT hay gọi chung là nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. 


XEM CÁC MẪU MINH CHỨNG CHUẨN GIÁO VIÊN ONLINE