MSW Logo Rùa – Vẽ hình tròn bằng lệnh ARC và ARC2

Giaoan.link sẽ chia sẽ clip Hướng dẫn MSW Logo Rùa – Vẽ hình tròn bằng lệnh ARC và ARC2 trên Logo rùa Tin học lớp 4.

Để vẽ đường tròn hoặc cung tròn trên phần mềm MSW LOGO RÙA ta có 2 lệnh:

  1. Lệnh: ARC_góc quay_ bán kính (vi dụ: ARC 180 200) , chú rùa không chạy theo đường tròn
  2. Lệnh: ARC2_góc quay_ bán kính (vi dụ: ARC2 180 200) , chú rùa chạy theo đường tròn

Video sau sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn: