Mẹo và thủ thuật Excel Remove Duplicates và Goal seek

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Mẹo và thủ thuật Excel Remove Duplicates và Goal seek.

1- Remove Duplicates

Loại bỏ những giá trị trùng nhau trong bảng dữ liệu.

Trong bảng trên bạn sẽ thấy có 2 dòng nội dung trùng nhau cả 3 cột  và 3 dòng nội dung trùng 2 cột. Chức năng Remove Duplicates giúp xóa đi những nội dung trùng và chỉ giử lại 1 nội dung.

Thực hiện: 1- Chọn toàn bộ bảng (kể cả dòng tiêu đề); 2 – ở tab “Data” chọn “Remove Duplicates”; 3- Check vào các cột cần kiểm tra (bạn cần kiểm tra mấy cột thì check mấy cột); Chọn “Ok” để xóa những mẫu tin trùng nhau.

2- Goal Seek

Dùng để tìm 1 giá trị để thỏa điều kiện 1 giá trị.

Ví dụ bạn có bảng dữ liệu như trên. Mục tiêu đặt ra là cần bán bao nhiêu cái ghế nhựa để có doanh thu Total là $60,000.

Việc này sẽ thực hiện một cách dễ dàng với Goal seek.

Thực hiện: 1- Bạn để con trỏ tại cell cần hiển thị tổng doanh thu; 2- trên tab “Data” click vào “What if Analysis”, 1 menu ngữ cảnh hiện lên; 3- Điền các nội dung: 

  • Set cell: ô địa chỉ ô hiển thị nội dung
  • To value: giá trị mong muốn đạt được ( trong ví dụ này là $60,000)
  • By changing cell: ô điều chỉnh số liệu ( ở ví dụ này là số lượng ghế nhựa)

3- Xem video hướng dẫn