Hướng dẫn cài đặt bàn phím laptop tránh gõ sai phím

Trong bài viết này, giaoan.link xin chia sẻ bài Hướng dẫn cài đặt bàn phím laptop tránh gõ sai phím.

Có những trường hợp bạn gõ phím nhưng nội dung hiển thị không như mong muốn thường lệ. Ví dụ:

Bạn nhấn phím Shift+2 —> @, nhưng trên thực tế nó hiển thị là “Â”

Như vậy việc cài đặt phương thức nhập liệu bàn phím (keyboard input method) chưa phù hợp. Vì mặc định Windows có nhiều phương thức nhập liệu bàn phím. Do đó, bạn cần cài đặt, chọn loại keyboard cho phù hợp.

Video sau sẽ hướng dẫn bạn cài đặt phương thức nhập liệu bàn phím và cài đặt phím nóng (hot key) để chuyển đổi qua lại nhanh chóng các Keyboard.

Mời bạn xem video hướng dẫn trên kênh NetmediaCCTV