Mẫu đơn xin phúc khảo thi THPT quốc gia 2021

Giaoan.link xin chia sẻ một số thông tin về Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT và Mẫu đơn xin phúc khảo thi THPT quốc gia 2021. Bạn tải đơn định dạng word ở link cuối bài viết nhé.

1. Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2021

Sau khi công bố điểm thi các thí sinh có một khoảng thời gian để nộp đơn phúc khảo theo quy định.

Khi thí sinh muốn thực hiện thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo

Khi đã công bố điểm số và thi sinh thấy điểm thi của mình không chính xác so với kết quả mà mình đã làm trong bài thi thì sẽ nộp đơn phúc khảo theo quy định.

Trong đơn phúc khảo cần có các thông tin như: tên đơn, họ và tên thí sinh, giới tính, năm sinh, quê quán, số báo danh, đơn vị đăng ký dự thi, kết quả thi tuyển,…sau đó thí sinh sẽ ký vào đơn phúc khảo.

Bước 2: Nhận đơn phúc khảo

Theo Điều 33 của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 quy định: nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc bài thi đến Hội đồng thi.

Như vậy khi muốn phúc khảo điểm thi thì thí sinh cần phải nộp đơn phúc khảo trong thời gian như đã quy định ở trên.

Hiện nay chưa có thông tin chi tiết về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tuy nhiên sau khi có kết quả thi thì cũng sẽ có quy định cụ thể về thời gian phúc khảo điểm thi do đó thí sinh cần phải lưu ý để thực hiện thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 theo đúng thời gian quy định.

Bước 3: Công bố kết quả phúc khảo

Hộ đồng thi sau khi nhận được đơn phúc khảo sẽ tiến hành kiểm tra xem xét và phải công bố kết quả phúc khảo có thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể tử ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng.

Do vậy khi thực hiện thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp thì thì sinh cần phải chú ý về thời gian nộp đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT cũng như là địa điểm nộp đơn để có thể thực hiện một cách nhanh chóng nhất.

Mẫu đơn xin phúc khảo

XEM GIÁO ÁN ONLINE