Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Nhật, Pháp, Trung Quốc

Ngày 1/7 năm 2021, Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây.


XEM HÔNG TƯ SỐ 19/2021/TT-BGDĐT ONLINE