Bộ Y tế ban hành Tài liệu hướng dẫn Chăm sóc người bệnh Covid-19 tại nhà

Ngày 28/8/2021 ban hành Quyết định số 4156 về việc “Ban hành tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà”. Kèm theo quyết định này là tài liệu chăm sóc, theo dõi sức khỏe của người nhiễm covid-19, danh mục các loại thức ăn, dinh dưỡng… Mời bạn xem online và tải file pdf ở link cuối bài viết.

XEM TÀI LIỆU CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 ONLINE