Cách Chọn nhiều đối tượng để group dễ dàng trên Word

Trong nhiều trường hợp trong trang tài liệu Word của các bạn có chứa những hình ảnh minh họa. Hình ảnh này không phải loại đơn giản mà là một thiết kế từ những hình vuông, đoạn thẳng, kí tự bằng sharps… và bạn cần group chúng lại thành một khối. Việc chọn các đối tượng rất dễ dàng nếu có ít. Tuy nhiên trong thiết kế có đến vài chục đối tượng nhỏ thì bạn không thể sử dụng cách nhấn Ctrl và click đối tượng như thường lệ được. Lúc này bạn có thể sử dụng chức năng Select Objects của Word để Chọn nhiều đối tượng để group dễ dàng trên Word.

Một số thủ thuật trên Ms Word khác bạn có thể quan tâm:

Mời các bạn xem video ngắn sau để biết nhé