Công văn Số 3508/BGDĐT-GDTrH Tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập nơi cư trú do dịch Covid-19

Công văn Số 3508/BGDĐT-GDTrH Tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập nơi cư trú do dịch Covid-19

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT và các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

XEM CÔNG VĂN SỐ 3508/BGDĐT-GDTrH ONLINE