Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ sv sư phạm

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022. Mời bạn xem Nghi định online và tải file pdf ở link dưới bài viết.

Một số luật về giáo dục, có thể bạn quan tâm:


XEM NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP ONLINE