Bài giảng PowerPoint Lịch sử 6 Bài 1, 2 Sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bài giảng PowerPoint Lịch sử 6 Bài 1, 2 Sách Chân trời sáng tạo. Lịch sử lớp 6, Bài 1: Lịch sử và cuộc sống; Bài 2: Thời gian trong lịch sử. Các bạn có thể xem nội dung bài giảng lịch sử 6 bài 1 và bài 2 online (xem online có thể không xem được hiệu ứng định dạng không chuẩn). Các bạn nên tải file pptx ở link cuối bài viết về xem và chỉnh sửa.

Các bài giảng PowerPoint lớp 6 khác:


XEM BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 6 ONLINE