Kế hoạch khai giảng và Lịch học 63 tỉnh thành năm học 2021-2022

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Kế hoạch khai giảng và Lịch học 63 tỉnh thành năm học 2021-2022. Gồm Lịch tựu trường, ngày khai giảng và ngày bắt đầu năm học của 63 tỉnh thành.

1- CÁC TỈNH KHÔNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

2- CÁC TỈNH KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN, TRÊN TRUYỀN HÌNH

3- CÁC TỈNH KHAI GIẢNG TRỰC TIẾP

Theo Vietbao.vn