PowerPoint Tạo hiệu ứng đếm ngược đẹp

Trong bài giảng, có những slide thực hành, bạn cần có 1 bộ đếm ngược? Video sau sẽ hướng dẫn bạn sử dụng PowerPoint Tạo hiệu ứng đếm ngược đẹp. Hiệu ứng sử dụng hiệu ứng transision morph để biến hình 1 cách tự nhiên và đẹp mắt. Các bạn xem video sau để biết cách thực hiện chi tiết.

Một số bài viết về kỹ năng vi tính: