Thủ thuật hình ảnh – Stock images – Remove Background – Edit Shape trên PowerPoint

Nếu biết những Thủ thuật hình ảnh – Stock images – Remove Background – Edit Shape trên PowerPoint. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc thiết kế những bài giảng, thuyết trình chuyên nghiệp.

  • PowerPoint cung cấp cho bạn một kho hình ảnh stock tuyệt đẹp với nhiều chủ đề khác nhau.
  • Remove Background sẽ giúp bạn loại bỏ nền của những đối tượng hình ảnh một cách nhanh chóng ngay trên PowerPoint
  • Edit Shape: chỉnh sửa hình ảnh shape theo ý thích

Mời các bạn xem video hướng dẫn bên dưới để có hiểu hơn.

Một số bài học khác, bạn có thể quan tâm:

Xem video hướng dẫn