Cài đặt giao diện trên Office, dark mode word, excel powerpoint

Mặc định khi cài đặt bộ office sẽ có giao diện màu trắng xám (colorfull). Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nhiều loại màu khác nhau trong cài đặt. Đặc biệt, chế độ Dark mode trên Office sẽ giúp bạn đỡ mõi mắt khi bạn sử dụng lâu. Sau đây, giaoan.link chia sẻ bạn cách Cài đặt giao diện trên Office, dark mode word, excel powerpoint…

Để thay đổi màu trên office, bạn vào File –> account –> Office Theme để chọn màu cho giao diện bộ office.

Các bài về kỹ năng vi tính khác:

Mời bạn xem video thực hiện thay đổi giao diện trên office và màu nền word